Sro Thiên Tôn sử dụng Zalo nhóm dễ liên hệ, chát nhóm không giới hạn và GM đỡ phải duyệt bài phức tạp.


Bước 1: Vào link nhóm https://zalo.me/g/oxckyc031

(Kết bạn admin tại Zalo 0943014324)
.